Telefon   +48 32 725 26 32

Mail   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zasady bezpieczeństwa przy przewozie towarów ADR

W dzisiejszych czasach transport towarów niebezpiecznych, zwanych również towarami ADR, stanowi istotny element gospodarki i wymaga szczególnego podejścia ze względu na zagrożenia, jakie niesie za sobą ich przewóz. W artykule tym przyjrzymy się bliżej zasadom bezpieczeństwa obowiązującym podczas transportu tego rodzaju ładunków oraz poznamy kluczowe aspekty związane z przewozem towarów ADR.

Czym są towary ADR? 

Towary ADR to substancje i przedmioty, które ze względu na swoje właściwości fizykochemiczne lub biologiczne mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, środowiska naturalnego oraz infrastruktury. Termin ADR pochodzi od francuskiego skrótu "Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route", co oznacza "Europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych". Umowa ta reguluje przepisy dotyczące transportu ładunków niebezpiecznych na terenie Unii Europejskiej oraz innych państw, które ją ratyfikowały.

Wyróżnia się kilka klas towarów niebezpiecznych, takich jak materiały wybuchowe, substancje żrące, gazowe czy radioaktywne. Ze względu na ich różnorodność, przewóz towarów ADR wymaga stosowania odpowiednich procedur oraz środków ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno dla osób uczestniczących w ruchu drogowym, jak i środowiska.

Jak przewozi się towary niebezpieczne? 

Przewóz towarów niebezpiecznych stanowi ważną część międzynarodowego przewozu towarów i jest ściśle uregulowany przez przepisy międzynarodowe oraz krajowe, które określają zasady postępowania oraz wymagania dotyczące pojazdów, opakowań i oznakowania ładunków. Kluczowym aspektem jest tu odpowiednie szkolenie i certyfikacja osób zaangażowanych w transport ADR, takich jak kierowcy, załadowcy czy doradcy ds. bezpieczeństwa.

Pojazdy używane do przewozu towarów ADR muszą spełniać szereg wymogów technicznych oraz być wyposażone w odpowiednie oznakowanie informujące o rodzaju przewożonych substancji. Każdy ładunek niebezpieczny powinien być odpowiednio zabezpieczony przed przemieszczeniem się podczas jazdy oraz chroniony przed działaniem czynników zewnętrznych, takich jak wilgoć czy wysoka temperatura. Ważne jest również właściwe oznakowanie opakowań, które informuje o rodzaju substancji oraz ewentualnych zagrożeniach związanych z jej przewozem.

W przypadku przewozu towarów ADR obowiązuje również tzw. dokumentacja przewozowa, która zawiera informacje na temat rodzaju i ilości przewożonych substancji, a także dane nadawcy i odbiorcy ładunku. Dokumentacja ta musi być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz znajdować się na pokładzie pojazdu podczas całego czasu trwania transportu.