Telefon   +48 32 725 26 32

Mail   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Formalności i wymagania związane z krajową spedycją towarów

Pod pojęciem spedycji krajowej rozumiemy wszystkie czynności związane z procesem transportowym towarów na terenie całej Polski, a więc między innymi: dobór odpowiedniego taboru oraz trasy, przejęcie pieczy nad towarem oddanym do przewozu, a także pełna obsługa formalno-prawna. Krajowe usługi spedycyjne to kompleksowy transport obejmujący nie tylko bezpieczny i szybki przewóz towarów, ale również załatwianie wszystkich niezbędnych formalności oraz dbanie o spełnianie wszelkich aktualnych wymagań prawnych.

Jakie formalności związane są ze spedycją krajową?

Spedycja krajowa to nie tylko organizowanie przemieszczania ładunków, dobieranie optymalnych tras oraz środków transportu, ale również świadczenie usług doradczych, przygotowanie towarów do transportu, ich załadunek, rozładunek oraz dopilnowywanie wszystkich formalności prawnych związanych z przewozem. W przypadku spedycji krajowej należy dopilnować takich wymagań formalnych, jak:

  • ubezpieczenie towaru,
  • zawarcie umowy,
  • zgłoszenie towarów do obowiązkowej kontroli,
  • zlecenie wszelkich kontroli żądanych przez sprzedającego albo kupującego,
  • przygotowanie dokumentów potrzebnych do przemieszczenia towaru (np. listów przewozowych),
  • sporządzenie niezbędnej dokumentacji transportowej,
  • wysłanie dokumentów do nadawcy, odbiorcy, banku oraz innych jednostek wskazanych przez klienta,
  • opracowanie protokołu o stanie przesyłki.

Jakie dokumenty są niezbędne w spedycji krajowej?

Najważniejszymi dokumentami w spedycji krajowej są: umowa spedycji, zlecenie spedycyjne, instrukcja wysyłkowa, zaświadczenie spedytora oraz dowód dostawy. Umowa spedycji to dokument określający stosunek prawny między zleceniodawcą i spedytorem, może być zawarta w formie pisemnej albo ustnej. Zlecenie spedycyjne to podstawowy dokument określający szczegółowy zakres zlecanej usługi, towary powierzone firmie spedycyjnej oraz dokładne terminy dostaw. To właśnie na jego podstawie spedytor realizuję usługę transportu, dlatego powinno być ono wystawione w formie pisemnej. Zawiera: dane załadowcy, sprzedającego i odbiorcy, znaki i numery poszczególnych opakowań, liczbę sztuk, ciężar ładunku, jego wymiary oraz kubaturę, a w przypadku przewozu towarów niebezpiecznych również instrukcje wymagane przez prawo. Zlecenie jest wiążące i przejmuje funkcje umowy spedycyjnej, jeżeli nie została ona wcześniej zawarta. 

Kolejnym ważnym dokumentem jest instrukcja wysyłkowa, czyli dokument opracowywany przez spedytora dla załadowcy. Muszą się w nim znajdować takie informacje, jak: ilość i rodzaj towaru, termin i miejsce załadunku, środek transportu i sposób dostarczenia ładunku. Zaświadczenie spedytora to postanowienie, w którym poświadczone jest przyjęcie danego towaru przez firmę spedycyjną, która zobowiązuje się dostarczyć go we wskazane miejsce w konkretnym terminie. Dowód dostawy (POD) zawiera: dane odbiorcy, spedytora i towaru, czas oraz miejsce przekazania, a także dane osoby przyjmującej przesyłkę. Stosuje się go w sytuacji, gdy do odbiorcy nie dotrze list przewozowy.